غذاساز

09/07/1397 05:58:52 ب.ظ

غذاسازها جز لوازم خانگی های مکمل آشپزی به حساب می آید .

جاروبرقی

09/07/1397 05:25:14 ب.ظ

جاروبرقی وسیله ای است برای نظافت محیط زندگی

اتو

09/07/1397 03:32:03 ب.ظ

اتو دستگاهی است برای صاف کردن انواع مختلف البسه در منزل

لوازم خانگی

09/07/1397 02:58:00 ب.ظ

به مجموع تمامی وسایلی که در منزل برای سهولت در انجام کارها استفاده میشود ، لوازم خانگی گفته میشود .