بیم


چرخ گوشت بیم Panther V2

چرخ گوشت بیم Panther V2

1,916,720 تومان 1976000 -3%

زود پز 10 لیتری بیم Omni-Perfect

زود پز 10 لیتری بیم Omni-Perfect

2,560,800 تومان 2640000 -3%

زود پز 4 لیتری بیم Omni-Perfect

زود پز 4 لیتری بیم Omni-Perfect

2,174,740 تومان 2242000 -3%

زود پز 6 لیتری بیم Omni-perfect

زود پز 6 لیتری بیم Omni-perfect

2,294,050 تومان 2365000 -3%

زود پز 6 لیتری بیم Vitatherm

زود پز 6 لیتری بیم Vitatherm

2,392,020 تومان 2466000 -3%

زود پز دو قلو بیم Vitatherm

زود پز دو قلو بیم Vitatherm

3,277,630 تومان 3379000 -3%

زود پز3 لیتری بیم Vitatherm

زود پز3 لیتری بیم Vitatherm

2,193,170 تومان 2261000 -3%

سماور برقی بیم Soraya III

سماور برقی بیم Soraya III

23,280,000 تومان 24000000 -3%

غذا ساز بیم Compact Power MiXX Plus

غذا ساز بیم Compact Power MiXX Plus

545,140 تومان 562000 -3%

غذا ساز بیم Multi-Fixx 1300

غذا ساز بیم Multi-Fixx 1300

1,758,610 تومان 1813000 -3%

قهوه ساز قوری استیل بیم

قهوه ساز قوری استیل بیم

3,155,410 تومان 3253000 -3%

قهوه ساز قوری شیشه ای بیم

قهوه ساز قوری شیشه ای بیم

2,739,280 تومان 2824000 -3%

نان پز بیم Multi-Back

نان پز بیم Multi-Back

3,158,320 تومان 3256000 -3%