خرید قسطی لوازم خانگی

شرایط خرید اقساطی

فروشگاه لوازم خونگی برای رفاه بیشتر مشتریان خود، تصمیم بر این دارد تا
امکان خرید اقساطی را برای مشتریان خود فراهم سازد.
از این رو مشتریان می توانند از این پس در صورت نیاز خرید خود را به صورت اقساطی انجام دهند.
خرید اقساطی به دو صورت چک و روش دیگر ارائه سفته می باشد.

از کی

پس از ثبت نام در ازکی و بارگزاری اطلاعات با انجام اعتبار سنجی و با توجه به میزان گردش حساب، به شما اعتبار تخصیص داده می شود.

اطلاعات کامل
بای چک

پس از ثبت نام در بای چک و گرفتن تائیدیه می توانید با توجه به اعتباریکه به شما تعلق می گیرد، از لوازم خونگی خرید کنید.

اطلاعات کامل